Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,300 50 23,360 60

Tỷ Giá Ngân hàng Vietcombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,640 22,670 22,870
 AUD 16,348-18 16,514-18 17,031-19
 CAD 17,53046 17,70746 18,26247
 JPY 2020 2040 2140
 EUR 26,243-13 26,508-13 27,608-14
 CHF 24,22571 24,46972 25,23774
 GBP 30,71978 31,03078 32,00381
 CNY 3,4583 3,4933 3,6033
 SGD 16,53714 16,70414 17,22814
 THB 6150 6840 7090
 MYR - 5,4371 5,5511
 DKK - 3,556-2 3,689-2
 HKD 2,8540 2,8830 2,9730
 INR - 3090 3210
 KRW 16.82-0.03 18.69-0.04 20.48-0.04
 KWD - 75,614-25 78,583-26
 NOK - 2,5729 2,6799
 RUB - - 3121
 SEK - 2,5925 2,7006

Lịch sử tỷ giá

Giá vàng hôm nay

Commodities ($USD)
Crude Oil 82.44 +0.19%
Natural Gas 4.99 -8.44%
Gasoline 2.49 -
Heating Oil 2.55 -0.96%
Gold 1764.80 -0.14%
Silver 23.24 -0.37%
Copper 4.73 -

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra

  USD

22,6400 22,8700

  AUD

16,3480 17,0310

  CAD

17,5300 18,2620

  JPY

2020 2140

  EUR

26,2430 27,6080

  CHF

24,2250 25,2370

  GBP

30,7190 32,0030

  CNY

3,4580 3,6030