Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,080 -60 23,160 -20

Tỷ Giá Ngân hàng Vietcombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,840-25 22,870-25 23,070-25
 AUD 16,50140 16,66841 17,19042
 CAD 17,87755 18,05855 18,62457
 JPY 2040 2060 2150
 EUR 26,51456 26,78157 27,89359
 CHF 24,615113 24,863114 25,643118
 GBP 31,12136 31,43636 32,42137
 CNY 3,4674 3,5024 3,6134
 SGD 16,51028 16,67728 17,20029
 THB 6191 6881 7131
 MYR - 5,3794 5,4934
 DKK - 3,5928 3,7278
 HKD 2,879-1 2,908-1 2,999-1
 INR - 3080 3200
 KRW 17.280.06 19.20.07 21.030.07
 KWD - 76,253-108 79,246-113
 NOK - 2,55725 2,66426
 RUB - - 3120
 SEK - 2,61910 2,72811

Lịch sử tỷ giá

Giá vàng hôm nay

Commodities ($USD)
Crude Oil 72.39 +1.02%
Natural Gas 4.04 +1.81%
Gasoline 2.31 -0.26%
Heating Oil 2.16 +0.56%
Gold 1799.50 -
Silver 24.86 +0.90%
Copper 4.48 -1.50%

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra

  USD

22,840-25 23,070-25

  AUD

16,50140 17,19042

  CAD

17,87755 18,62457

  JPY

2040 2150

  EUR

26,51456 27,89359

  CHF

24,615113 25,643118

  GBP

31,12136 32,42137

  CNY

3,4674 3,6134