Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,080 -60 23,160 -20

Tỷ Giá Ngân hàng TPBank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,821 22,870 23,068
 AUD 16,567 16,669 17,189
 CAD 18,095 18,059 18,623
 JPY 203 206 214
 EUR 26,736 26,782 27,892
 CHF 24,787 24,864 25,642
 GBP 31,411 31,437 32,420
 CNY 2,976 3,502 3,651
 SGD 16,629 16,678 17,199
 THB 667 688 713
 MYR 5,349 5,379 5,587
 DKK 3,560 3,592 3,727
 HKD 2,694 2,894 3,029
 INR 296 308 320
 KRW 18.83 19.2 21.03
 KWD 76,946 76,253 79,246
 NOK 2,438 2,557 2,664
 RUB 251 312 348
 NZD 15,791 15,930 16,251
 SEK 2,499 2,619 2,728

Lịch sử tỷ giá

Giá vàng hôm nay

Commodities ($USD)
Crude Oil 72.39 +1.02%
Natural Gas 4.04 +1.81%
Gasoline 2.31 -0.26%
Heating Oil 2.16 +0.56%
Gold 1799.50 -
Silver 24.86 +0.90%
Copper 4.48 -1.50%

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra

  USD

22,8400 23,0700

  AUD

16,5010 17,1900

  CAD

17,8770 18,6240

  JPY

2040 2150

  EUR

26,5140 27,8930

  CHF

24,6150 25,6430

  GBP

31,1210 32,4210

  CNY

3,4670 3,6130