Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,080 -60 23,160 -20

Tỷ Giá Ngân hàng Techcombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,852 22,872 23,067
 AUD 16,485 16,717 17,319
 CAD 17,929 18,150 18,751
 JPY 206 206 215
 EUR 26,712 26,931 27,933
 CHF 24,743 25,013 25,616
 GBP 31,347 31,611 32,516
 CNY - 3,489 3,620
 SGD 16,611 16,704 17,306
 THB 671 678 728
 MYR - 5,365 5,517
 HKD - 2,824 3,024
 KRW - - 23

Lịch sử tỷ giá

Giá vàng hôm nay

Commodities ($USD)
Crude Oil 72.39 +1.02%
Natural Gas 4.04 +1.81%
Gasoline 2.31 -0.26%
Heating Oil 2.16 +0.56%
Gold 1799.50 -
Silver 24.86 +0.90%
Copper 4.48 -1.50%

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra

  USD

22,8400 23,0700

  AUD

16,5010 17,1900

  CAD

17,8770 18,6240

  JPY

2040 2150

  EUR

26,5140 27,8930

  CHF

24,6150 25,6430

  GBP

31,1210 32,4210

  CNY

3,4670 3,6130