Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,300 50 23,360 60

Tỷ Giá Ngân hàng BIDV

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,6705 22,6705 22,8705
 AUD 16,4156 16,5145 17,0086
 CAD 17,58268 17,68868 18,25470
 JPY 2041 2051 2131
 EUR 26,47712 26,54913 27,5728
 CHF 24,30689 24,45390 25,22494
 GBP 30,841149 31,027150 32,088148
 CNY - 3,4751 3,5816
 SGD 16,60224 16,70224 17,19226
 THB 6591 6661 7251
 TWD 7450 - 8430
 MYR 5,1452 - 5,6305
 DKK - 3,5682 3,6732
 HKD 2,8711 2,8921 2,9641
 KRW 17.41-0.04 19.2319.23 20.32-0.93
 NOK - 2,58512 2,66213
 RUB - 2821 3622
 NZD 15,8951 15,9911 16,3201
 SEK - 2,6068 2,6838

Lịch sử tỷ giá

Giá vàng hôm nay

Commodities ($USD)
Crude Oil 82.44 +0.19%
Natural Gas 4.99 -8.44%
Gasoline 2.49 -
Heating Oil 2.55 -0.96%
Gold 1764.80 -0.14%
Silver 23.24 -0.37%
Copper 4.73 -

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra

  USD

22,6400 22,8700

  AUD

16,3480 17,0310

  CAD

17,5300 18,2620

  JPY

2020 2140

  EUR

26,2430 27,6080

  CHF

24,2250 25,2370

  GBP

30,7190 32,0030

  CNY

3,4580 3,6030