Tỷ giá ngày 27-07-2021

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,8800 23,1100 22,9100
 AUD 16,55263 17,24465 16,71963
 CAD 17,88448 18,63150 18,06449
 JPY 2040 2141 2060
 EUR 26,47790 27,85494 26,74491
 CHF 24,512125 25,536130 24,760127
 GBP 31,001175 32,296182 31,314177
 CNY 3,478-1 3,624-1 3,513-1
 SGD 16,52753 17,21756 16,69454
 THB 6192 7142 6882
 MYR - 5,5040 5,3900
 DKK - 3,72213 3,58712
 HKD 2,884-3 3,005-3 2,913-3
 INR - 3211 3091
 KRW 170 210 190
 KWD - 79,3050 76,3100
 NOK - 2,66520 2,55819
 RUB - 3120 -
 SEK - 2,72422 2,61521

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 27-07-2021

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,140 0 23,180 0

Tỷ giá trung tâm ngày 27-07-2021

1USD = 23,218 1