Tỷ giá ngày 26-07-2021

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,8800 23,1100 22,9100
 AUD 16,489-65 17,178-68 16,656-66
 CAD 17,836-14 18,581-15 18,016-14
 JPY 2030 2140 2050
 EUR 26,387-16 27,760-17 26,654-16
 CHF 24,387-8 25,406-8 24,633-8
 GBP 30,826-43 32,113-44 31,137-43
 CNY 3,479-5 3,625-5 3,514-5
 SGD 16,473-33 17,162-34 16,640-33
 THB 617-1 711-1 685-1
 MYR - 5,504-1 5,390-1
 DKK - 3,709-2 3,575-2
 HKD 2,8870 3,0080 2,9160
 INR - 3200 3080
 KRW 170 210 190
 KWD - 79,305-132 76,310-127
 NOK - 2,645-12 2,539-11
 RUB - 3120 -
 SEK - 2,702-5 2,594-5

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 26-07-2021

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,140 0 23,180 0

Tỷ giá trung tâm ngày 26-07-2021

1USD = 23,217 4