Tỷ giá ngày 20-07-2021

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,90010 23,13010 22,93010
 AUD 16,443-112 17,130-116 16,609-113
 CAD 17,585-173 18,320-180 17,763-175
 JPY 2051 2161 2071
 EUR 26,432-45 27,808-47 26,699-45
 CHF 24,43521 25,45522 24,68121
 GBP 30,626-222 31,905-232 30,935-225
 CNY 3,4822 3,6282 3,5172
 SGD 16,441-88 17,127-92 16,607-89
 THB 6201 7151 6891
 MYR - 5,512-8 5,398-8
 DKK - 3,715-6 3,581-6
 HKD 2,8890 3,0100 2,9180
 INR - 3200 3070
 KRW 170 210 190
 KWD - 79,4808 76,4788
 NOK - 2,622-26 2,517-25
 RUB - 309-1 -
 SEK - 2,702-2 2,594-2

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 20-07-2021

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,200 -50 23,250 -50

Tỷ giá trung tâm ngày 20-07-2021

1USD = 23,209 14